Stuurgroep Landelijk Netwerk Taal in het po

29 augustus 2022

Het Landelijk Netwerk Taal biedt een onafhankelijk platform om kennis over taalonderwijs uit te breiden, om ervaringen uit te wisselen, om gebruik te maken van elkaars deskundigheid en gezamenlijk deskundigheid op te bouwen, en om gezamenlijke standpunten te formuleren.

De stuurgroep van het Landelijk Netwerk Taal bestaat momenteel uit:

  • Joanneke Prenger (voorzitter) | SLO
  • Annie van der Beek | Van der Beek Taalontwikkeling
  • Monica Koster | UU, Tekster
  • Saskia Versloot | IJsselgroep
  • Rianne de Wit | Stichting Speciaal Onderwijs in Kapelle
  • Esther van Huisstede | Stichting Robijn in Nieuwegein/IJsselstein
  • Lucy Besseler (ondersteuning) | SLO

Joanneke Prenger

Joanneke Prenger

“Samen op zoek gaan naar manieren om het taalonderwijs nòg beter vorm te geven, zodat alle leerlingen de kans krijgen geletterd te school te verlaten. Dat is voor mij het mooie van het netwerk: dat we inzichten uit wetenschap, beleid en praktijk met dat doel met elkaar proberen te verbinden.”

Joanneke werkt als curriculumexpert taal in het basisonderwijs bij SLO en coördineert vanuit die functie het Landelijk Netwerk Taal.

Annie van der Beek

Annie van der Beek

“Goed taalonderwijs helpt elke leerling steeds weer een stap verder brengen. Dat is mijn streven, en met dat doel voor ogen deelt dit enthousiaste netwerk kennis en inzichten die daar een bijdrage aan kunnen leveren.”

Annie is ontwikkelaar van taalonderwijs.

Monica Koster

Monica Koster

“Leerlingen taalvaardig maken door middel van betekenisvol en effectief taalonderwijs, dat is mijn missie. Samen met de leden van ons netwerk tillen we het taalonderwijs op een hoger plan.”

Monica is onderzoeker en ontwikkelaar bij Tekster. Tevens is zij hoofdredacteur van het taaltijdschrift MeerTaal

Saskia Versloot

Saskia Versloot

"Goed (taal)onderwijs is de basis voor al het leren! Mijn speerpunt ligt bij het ondersteunen van leerkrachten en docenten bij het realiseren van goed onderwijs binnen de realiteit van alledag. Ik werk graag met leerkrachten en docenten in het primair en voortgezet onderwijs aan hun professionaliseringvraagstukken, omdat zij het verschil maken."

Saskia is taalspecialist bij IJsselgroep en Windesheim en gespecialiseerd in meertaligheid in het onderwijs en verbonden aan het LPTN

Rianne de Wit

rianne-de-wit

"Taal is de basis om te kunnen leren; communicatie is een eerste levensbehoefte. Ik zet mij in voor goed taalonderwijs aan leerlingen bij wie de taalontwikkeling niet vanzelf gaat".

Rianne werkt als logopedist en taalcoördinator bij Stichting Speciaal Onderwijs in Kapelle.

Esther van Huisstede

Esther van Huisstede

"Taal in al zijn vormen verbindt ons met elkaar. Door gevarieerd en uitdagend taalonderwijs aan te bieden leren we kinderen om zich op allerlei manieren uit te drukken en in contact te komen met zichzelf en anderen."

Esther is leerkracht en taalcoördinator bij Stichting Robijn in Nieuwegein/IJsselstein.

Lucy Besseler

Lucy Besseler

“Het is geweldig leuk om bij de organisatie van de activiteiten van het Landelijk Netwerk Taal betrokken te zijn. De netwerkdagen bruisen altijd van energie. Heerlijk om al die enthousiaste mensen te ontmoeten.”

Lucy Besseler werkt als managementassistent bij SLO en verzorgt de organisatorische ondersteuning voor het Landelijk Netwerk Taal.

De leden van de stuurgroep van het LNT dragen zorg voor het organiseren en faciliteren van de bovengenoemde activiteiten. Stuurgroepleden zitten in principe op persoonlijke titel in de stuurgroep, maar zijn bij voorkeur wel verbonden aan een instelling. SLO verzorgt het voorzitterschap van de stuurgroep. Dat betekent niet dat SLO de koers en inhoud bepaalt, wel dat de stuurgroep gezamenlijk beslissingen neemt en dat SLO eindverantwoordelijk is voor de activiteiten die de stuurgroep onderneemt en binnen het LNT plaats vinden.

Denk mee!

Heb je suggesties voor de netwerkdagen of wil je ons attenderen op interessant onderzoek, beleid of goede voorbeelden uit de praktijk, dan vernemen we dat graag!