Zelfvertrouwen van leerlingen


De mate waarin leerlingen zelfvertrouwen hebben ten aanzien van rekenen/wiskunde kan onder andere afgeleid worden uit internationale vergelijkingsonderzoeken. Voor het primair onderwijs (groep 6) is dat het TIMSS-onderzoek en PISA-onderzoeken worden gehouden onder leerlingen uit de vierde klas van het voortgezet onderwijs. Uit de gegevens van TIMSS (editie 2015) en die van PISA (editie 2012) kunnen onderstaande diagrammen gemaakt worden. In deze diagrammen staan de landen in volgorde van hun overall ranking.

Zelfvertrouwen PO

Resultaten uit het TIMSS-onderzoek (2015)

Zelfvertrouwen VO

Resultaten uit het PISA-onderzoek (2012)

Bevindingen

Naast de motivatie loopt ook het zelfvertrouwen van leerlingen terug van primair naar voortgezet onderwijs. Ook hier zien we verschillen tussen landen. In Nederland neemt het zelfvertrouwen van leerlingen van primair naar voortgezet onderwijs ten opzichte van andere landen wat af, maar gebrek aan zelfvertrouwen blijft beperkt tot een minderheid van de vo-leerlingen. Het zelfvertrouwen van Nederlandse po-leerlingen is op drie landen na het hoogste onder de vermelde landen. In het voortgezet onderwijs zijn er acht landen waarvan vo-leerlingen meer zelfvertrouwen hebben als in Nederland.