Relevantiebesef


De mate waarin leerlingen het belangrijk vinden goed te presteren op rekenen/wiskunde kan onder andere afgeleid worden uit internationale vergelijkingsonderzoeken. Voor het primair onderwijs (groep 6) is dat het TIMSS-onderzoek. PISA-onderzoeken worden gehouden onder leerlingen uit de vierde klas van het voortgezet onderwijs. Uit de gegevens van TIMSS (editie 2011, achtergrondvragen over de noodzaak goed te presteren op rekenen/wiskunde zijn in 2015 niet aan de deelnemers uit po gesteld) en die van PISA (editie 2012) kunnen onderstaande diagrammen gemaakt worden. In deze diagrammen staan de landen in volgorde van hun overall ranking.

Relevantiebesef PO

Resultaten uit het TIMSS-onderzoek (2011)

Relevantiebesef VO

Resultaten uit het PISA-onderzoek (2012)

Bevindingen

In het primair onderwijs zijn in de meeste landen nagenoeg alle leerlingen er van overtuigd dat het belangrijk is goed te presteren op rekenen/wiskunde. Nederlandse po-leerlingen zijn daar op drie andere landen na het meest van overtuigd. In het voortgezet onderwijs neemt deze overtuiging af. Nederlandse vo-leerlingen zijn juist op vier landen na het minst er van overtuigd dat het belangrijk is wiskunde te leren.