Formatief evalueren bij wiskunde in het voortgezet onderwijs

3 mei 2019

Leerdoelen en succescriteria vormen een belangrijk bestanddeel van formatief evalueren. Aan de hand van succescriteria kun je bepalen hoever een leerling gevorderd is iets te leren. En ook wat hij moet of kan doen om een volgende leerstap te zetten. De vraag is hoe je voor het vak wiskunde succescriteria kunt bedenken.

Deze pagina bevat een serie van zes filmpjes die je in de aangegeven volgorde kunt bekijken alsof het een tv-serie op een on-demandplatform is, plus een aantal voorbeelden van wiskundelessen waarin formatief evalueren wordt toegepast. De filmpjes geven achtergrondinformatie over succescriteria bij wiskunde en zijn bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan duiding van de voorbeeldlessen. Bij aflevering 3 hoort een bijlage in tekstvorm van zeven bladzijden.

Aflevering 1: Leerdoelen en lesdoelen

Aflevering 2: Kwaliteitsaspecten, succescriteria en normen

Aflevering 3: Succescriteria in de vorm van niveaus

Aflevering 4: Het gebruik van succescriteria

Aflevering 5: Verhelderen van succescriteria

Aflevering 6: Welk soort succescriterium in welke situatie?