Formatief evalueren in het primair onderwijs


Werken aan groei
1 oktober 2020

Hoe zorg je er als leerkracht voor dat leerlingen weten waar zij naartoe werken, dat zij weten wat zij al kunnen en wat zij nodig hebben om het leerdoel te behalen? Wanneer en hoe geef je als leerkracht zinvolle feedback? Hoe bepaal je vervolgstappen? En ook: hoe betrek je de leerlingen bij hun leren en geef je hen verantwoordelijkheid voor hun eigen leren? Formatief evalueren biedt leerkracht en leerlingen inzicht in het leerproces. In dit document gaan we in op wat formatief evalueren precies inhoudt en hoe je het kunt inpassen in je onderwijs. We illustreren dit met voorbeelden uit de praktijk.


auteur SLO: Anneke Noteboom, Gerdineke van Silfhout, Anne-Christien Tammes
jaar van uitgave: 2019

Noteboom, A., Silfhout, G. van, & Tammes, A.-C. (2019). Formatief evalueren in het primair onderwijs : werken aan groei. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type publicatie