Incidenteel

15 december 2022

De vakinzichtkaart incidenteel inzetten

Dat kan bijvoorbeeld als je de actualiteit de klas binnenhaalt. Hiervoor hebben we voorbeeldmatig drie leeractiviteiten:

Leeractiviteit 1

Laat leerlingen een nieuwsitem kiezen die ze met de schijf erbij analyseren. Verdeel de klas in groepjes en geef elk groepje deze twee opdrachten:

  1. Maak een vraag met de vakinzichtkaart die zo goed mogelijk past bij dit nieuwsitem. Licht je antwoord toe.
  2. Welke vraag vanuit de buitenste ring past het beste bij dit nieuwsitem. Licht je antwoord toe.

Ieder groepje licht zijn gekozen vraag toe.

Leeractiviteit 2

Neem de uitkomst van nieuw onderzoek als startpunt. Bijvoorbeeld een artikel over de ontdekking dat een deel van ons DNA van de Neanderthaler komt. Stel je leerlingen in groepjes deze vraag:

  1. Wat betekent dit voor jou?
  2. Maak een vraag met de vakinzichtkaart die zo goed mogelijk past bij deze nieuwe kennis.

Leeractiviteit 3

Laat de leerling af en toe zelf een onderwerp kiezen uit hun naaste omgeving vanuit de buitenste ring, bijvoorbeeld hooikoorts - ik heb er zo veel last van en mijn vrienden niet.

Breng samen het onderwerp klassikaal in kaart.