Warmte-temperatuurmodel bij constant vermogen


In dit model wordt een hoeveelheid stof opgewarmd met een constant vermogen Pin; denk hierbij aan een ideale waterkoker. In dit ideale model wordt de opgenomen warmte gelijk gesteld aan de toegevoerde energie. De 'soortelijke warmte' c is de hoeveelheid warmte-energie die nodig is om 1 kg van een stof 1 K of 1 °C in temperatuur te laten stijgen. Met de soortelijke warmte van water als gegeven wordt de temperatuur berekend als functie van de tijd.

​Formule uit Binas:

Warmte1

Differentievergelijking:

Warmte2

Modelregels

Warmte3

Download coachbestand met tekstuele model (cma7, 184 kB)

Grafisch model

modelfig-3-2

Download coachbestand met grafisch model (cma7, 220 kB)

Voorbeeld

Startwaarden (SI)

Warmte4

grafiek-3-2