Interpretatie

23 januari 2020

​leselement ​Uitvoering ​Leeractiviteit
Voorbeeld: valbeweging

​Interpretatie
Toetsen aan gegevens

​De modeluitkomsten vergelijken met de data

De resultaten presenteren en bediscussiëren

presentatie
groepsdiscussie

Het rekenmodel voor de valversnelling is door te rekenen met behulp van de computer. Daarvoor is speciale software beschikbaar. Bij deze modelleerprogramma's wordt onderscheid gemaakt tussen ‘tekstgebaseerde’ en ‘grafische’ omgevingen. In de modelleeromgeving Coach1 kan een model zowel in tekstmodus als in grafische modus opgesteld worden.

In het overzicht van dynamische modellen 4.1 Kracht en beweging is het voorbeeld van een computermodel voor een beweging met constante versnelling opgenomen, zowel in tekst modus als grafische modus.

Leerlingen kunnen met dit computermodel uitkomsten berekenen en toetsen aan de verwachtingen over het gedrag van het model. In het gegeven voorbeeld is de uitkomst van het computermodel een grafiek voor de plaats als functie van de tijd. Deze grafiek kan vergeleken kan worden met de meetgegevens van het valexperiment mits overeenkomstige startwaarden worden gekozen.


1. CMA-Science