voorbeeld 2 - een discussie

25 november 2020

voorbeeld 2 - een discussie

Met deze taak op ERK B1 niveau werk je aan het leerdoel:

Kan persoonlijke standpunten, commentaar en meningen geven of er om vragen in discussies over belangwekkende onderwerpen (Taalprofielen 2015).

Je kunt deze taak inzetten in groep 8 voor leerlingen met een goede beheersing van het Engels, of bijvoorbeeld op een 10-14 school of in een brugklas.

Samengevat voeren de leerlingen in het Engels een 'discussie' over een actueel thema. De taak is globaal uitgewerkt als een voorbeeld waar je zelf verder mee aan de slag kunt.

Uitwerking van de taak

Stap 1: kies een onderwerp

Kies zelf een onderwerp, of laat jouw leerlingen een onderwerp bepalen.

Hier zijn een aantal mogelijke bronnen:

We gebruiken in dit voorbeeld het onderwerp mobiele telefoons op school.

Stap 2: activeer voorkennis

Voorkennis 1

Hebben jouw leerlingen al eens een discussie gevoerd, in het Engels of in het Nederlands? Wat zijn eigenlijk de spelregels? Gebruik bijvoorbeeld dit werkblad met do’s en dont's om met de leerlingen te verkennen hoe je een discussie kunt voeren:

Voorkennis 2

Wat weten de leerlingen al over dit onderwerp, in het Engels of eventueel in het Nederlands? Sluit ook aan bij de belevingswereld van de leerlingen: Wanneer gebruik jij je telefoon? Wat zijn de regels van jouw school over mobiele telefoons? En kies je voor Amerikaans Engels - cell phone - of Brits Engels - mobile phone?

Inventariseer dit samen, klassikaal of in kleine groepjes, bijvoorbeeld in de vorm van een mindmap.

Stap 3: Lees of beluister een tekst over het onderwerp

We nemen als voorbeeld het onderwerp “mobiele telefoons in de klas”. Op deze pagina van BBC Newsround vind je een voorbeeld van een korte tekst en een filmpje waarin leerlingen hun mening over dit onderwerp geven.

Laat je leerlingen vragen beantwoorden zodat ze de tekst verwerken op inhoud - waar gaat het over - en op vorm - hoe verwoord je dit in het Engels. Maak ze ervan bewust dat ze deze informatie tijdens het voeren van de discussie weer gebruiken.

Voorbeeldvragen:

  • Waar gebruiken leerlingen hun telefoons voor?
  • Welke argumenten voor en tegen worden er in de tekst genoemd?
  • Waar ben jij het mee eens of oneens?
  • ...

Stap 4: Voer het gesprek

In de opdracht van Peil.Engels voeren de leerlingen de discussie met behulp van kaartjes. Dit is een handige manier om jouw leerlingen te ondersteunen.

Kaartjes als ondersteuning

Naast eenvoudige chunks die je kunt inzetten bij het voeren van een discussie, maakt elke leerling twee kaartjes:

  • één kaartje met een argument voor
  • één kaartje met een argument tegen

Op elk kaartje staat één of twee Engelse woorden die het argument beschrijven. Het mogen ook een eigen gekozen argumenten voor of tegen zijn.

In dit voorbeeld sluiten we weer aan bij het thema mobiele telefoons:

voorbeeld
voor tegen
friends distraction
Google translate bullying

Laat de leerlingen in tweetallen de discussie voeren. Een derde leerling kan als observant kijken hoe de leerlingen zich aan de do’s en dont's uit stap 2 houden.

Stap 4: afronding en eventuele follow-up

Bespreek met je leerlingen wat een discussie anders maakt dan een gesprekje voeren. Verzamel samen met je leerlingen de kenmerken van een gesprekje en een discussie.