aan de slag

2 december 2020

gespreksvaardigheid

De onderzoekers van Peil.Engels hebben met een aantal taken de gespreksvaardigheid Engels van leerlingen aan het eind van groep 8 in kaart gebracht. Deze onderzoekstaken zijn in aangepaste versie ook geschikt voor toepassing in de dagelijkse lespraktijk van het basisonderwijs.

We werken voorbeeldmatig twee taken uit:

  1. een raadspelletje
  2. een discussie

Beide taken zijn globaal uitgewerkt langs de lijnen van het vierfasenmodel (Bodde-Alderlieste en Salomons, 2018). Dit model bereidt de leerlingen voor op het spreken van Engels door middel van het activeren van voorkennis, het receptief verwerken van input en het bieden van verschillende vormen van ondersteuning (scaffolding) tijdens het spreken.

In Peil.Engels is ook gebruik gemaakt van een observatie-instrument om in kaart te brengen hoe leerlingen de taken uitvoeren. Op basis van dit instrument hebben we een observatieleidraad ontwikkeld. Hoe je die formatief inzet bij gespreksvaardigheid vind je bij formatief evalueren.


Enkele aandachtspunten

Voor sommige leerlingen kan het lastig zijn om plotseling Engels te moeten praten. Een les opbouwen volgens het vierfasenmodel kan dan helpen (beschreven in Bodde-Alderlieste en Salomons, 2018). Dit model bereidt de leerlingen voor door middel van het activeren van voorkennis, het receptief verwerken van input en het bieden van verschillende vormen van ondersteuning tijdens het spreken.

Peil.Engels laat zien dat er in een klas grote verschillen in beheersingsniveaus zijn. Bied daarom gesprekstaken aan die  leerlingen in eigen woorden kunnen uitvoeren.