Aan de slag op school

20 december 2023

Wil je als schoolleider, intern begeleider of taalcoördinator met je team in gesprek over de kansen van meertaligheid voor je leerlingen?

Of wil je ouders vertellen hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de meertalige ontwikkeling van hun kinderen?

Een eerste stap om met meertaligheid aan de slag te gaan, is als team het gesprek voeren om te ontdekken wat meertaligheid betekent voor jouw school. De Teamgids Meertaligheid is daarvoor een geschikte tool.  Je krijgt handvatten om samen het gesprek te voeren en te reflecteren op ontworpen en uitgevoerde lesactiviteiten. De Teamgids bestaat uit vier bijeenkomsten en een Powerpoint (hoort bij bijeenkomst 1), deze zijn aan de rechterzijde van deze pagina te downloaden.

Heb je tips/opmerkingen over de Teamgids, mail dan naar i.jansen@slo.nl.

Meer ideeën voor professionalisering als team

 • Handboek voor onderwijsprofessionals
  Ben je op zoek naar meertalige praktijkvoorbeelden? Lees je graag hoe andere scholen het aanpakken? Dit handboek voor onderwijsprofessionals (UvA) biedt kennis en inspiratie hoe je rekening houdt met de -meertalige- taalontwikkeling van leerlingen en deze een plek geeft in de klas.
 • Meertalenbeleid
  Op deze website vind je informatie en materialen van Vlaamse onderzoekers die inspireren om als team verder te professionaliseren op het gebied van meertaligheid. Je vindt er ook tools om een (meer)talenbeleid op te zetten.
 • Effectieve meertalige didactiek
  Op deze website vind je tips voor een effectieve didactiek in een meertalige context. Deze tips zijn gebaseerd op het boek Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek.
 • Taalvriendelijke school
  De taalvriendelijke school is een initiatief van de Rutu Foundation. Op de website staat een routekaart die aangeeft wat scholen niet en vooral wel doen aan meertaligheid, om zo het predicaat taalvriendelijke school te krijgen. Ook is er een toolkit met praktische voorbeelden beschikbaar voor deelnemende scholen.
 • Toolbox Meertaligheid in de kinderopvang
  Voor professionals in de kinderopvang is een Toolbox Meertaligheid (pdf, 3.3 MB) ontwikkeld. Het is een digitale handreiking waarin wetenschappelijke kennis over meertalige taalontwikkeling vertaald is naar praktische adviezen voor in de praktijk. De doelgroep zijn pedagogische medewerkers, maar de toolbox biedt ook interessant informatie voor leraren in de onderbouw van het basisonderwijs.

In contact met ouders

 • Meertalige taalontwikkeling
  Om meertaligheid een goede plek op school te geven, is het belangrijk om met ouders in gesprek te gaan. Vertel wat je doet op school en waarom. Leg ouders ook uit hoe zij thuis kunnen bijdragen aan een goede meertalige taalontwikkeling van hun kind. Op deze website vind je informatie over meertalig opvoeden. Op de website van LOWAN vind je een brochure in veertien talen, met verschillende tips over opvoeden in een meertalige context.
 • Meertalig opvoeden
  Op deze website deelt het Nederlandse team van Bilingual Matters informatie over hoe meertalige kinderen leren en hoe ouders thuis aan de meertalige opvoeding van hun kinderen kunnen bijdragen. Een handige website waar je ouders naar kunt verwijzen als ze bijvoorbeeld meer willen weten over de rol van de thuistaal en het belang van meertaligheid.