Nieuwkomers

21 april 2022

Aparte aandacht verdienen leerlingen die als nieuwkomer in de klas komen. Lesgeven aan deze leerlingen vraagt om een specifieke aanpak die oog heeft voor de identiteit, de achtergrond en de thuistaal van leerlingen.

Hieronder vind je links naar nuttige publicaties en websites van organisaties die zich specifiek richten op onderwijs aan nieuwkomers.

 • Ondersteuning nieuwkomers
  Werk je op een school die de eerste opvang onderwijs verzorgt aan nieuwkomers? Zoek je meer informatie over of ondersteuning van deze doelgroep? Neem dan zeker een kijkje op de website van LOWAN. Ook gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, onderwijsondersteunende organisaties, lesontwikkelaars en uitgeverijen kunnen een beroep op LOWAN doen.
 • Toolkit met materialen
  Heb je als leraar of schoolleider behoefte aan ondersteuning van je anderstalige nieuwkomers? Neem dan zeker een kijkje op de website van het Edina-project. Je vindt er een toolset met modules die je wegwijs maken in ‘hoe om te gaan’ met de aankomst en beoordeling van nieuwkomers, differentiatie en interculturele competenties.
 • Handreiking
  Hoe organiseer je het onderwijs voor nieuwkomersleerlingen in het basisonderwijs? De handreiking Ruimte voor nieuwe talenten doet verschillende suggesties. De handreiking is een product van het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers (LPTN).
 • Tips voor in de klas
  Heb je nieuwkomersleerlingen in de klas en wil je tips hoe je een krachtige taalomgeving voor alle leerlingen kunt creëren? Ada van Dalen en Frederike Groothoff denken in onderstaand artikel met je mee.
  Dalen, A. & Groothoff, F. (2016) Mijn klas een krachtige taalomgeving voor vluchtelingkinderen? In: MeerTaal 3(3), 4-9.