Aan de slag in de klas

3 juli 2023

Wat een mooie lesactiviteiten zijn er ontwikkeld in de afgelopen jaren!"
Leraar basisonderwijs

Op deze pagina vind je verschillende lesvoorbeelden, projecten en initiatieven die je inspireren om meertaligheid een plek te geven in je klas.

 • Inspirerende voorbeelden
  Lesactiviteiten meertaligheid is een gratis te downloaden publicatie met inspirerende voorbeelden van lesactiviteiten rondom meertaligheid. Te gebruiken van kleuterklas tot groep 8.
 • Meer kansen met meertaligheid
  Het 3M-project van NHL Stenden deelt lesmateriaal voor een meertalige aanpak. Het bestaat uit een toolbox met meertalige activiteiten en een videobox met didactische video's. Een heel bruikbare website als je ervaring wilt opdoen met meertaligheid in taal- en zaakvaklessen.
 • Inclusieve vakdidactiek
  Op deze website van de Hogeschool Utrecht kun je grasduinen in allerlei materialen en video’s. Zo maak je kennis met onderwijs dat gericht is op (vak)taal en taalontwikkeling in de vakken voor alle (meertalige) leerlingen.
 • Thuis spreek ik ook
  Gratis activiteitenbundel van het Steunpunt Diversiteit en Leren met vijftien activiteiten waarmee je samen met leerlingen talen beleeft en ontdekt. Van het zingen van Vader Jacob in het Frans, Duits en Engels tot het ontdekken van verschillende schrifttekens.

 • Dialecten en streektalen in de klas
  Gratis te downloaden lesactiviteiten die leraren hebben ontwikkeld om leerlingen te motiveren hun (Limburgs) dialect, streektaal of andere thuistaal in te zetten in de les. De activiteiten zijn geïnspireerd op het 3M-project.

 • Animatieclips
  Leerlingen ervaren met deze drie animatieclips van de Radboud Universiteit wat meertaligheid is, wat de voordelen zijn en hoe dat werkt in ons hoofd. Op een laagdrempelige manier nemen de leerlingen kennis van meertaligheid. Bij de clips vind je nog interessante verwerkingsactiviteiten om het gesprek met leerlingen over meertaligheid verder te verdiepen.

 • Rekentaal
  Dit een website gemaakt voor studenten van een lerarenopleiding in België. Je vindt er een verzameling van rekentermen, in elf talen te downloaden. Elk document is opgebouwd uit een symbool, de Nederlandse term, een korte verklaring in het Nederlands en de term in een andere taal.

Instrumenten

 • Moedertaalspecifieke problemen
  In de app van de Universiteit Utrecht zie je wat overeenkomsten en verschillen zijn tussen diverse talen en het Nederlands. Het geeft je inzicht in moedertaalspecifieke problemen én de kansen van leerlingen bij het leren van het Nederlands.
 • Kijkwijzer
  Een rijke taalomgeving is voor alle leerlingen belangrijk. Wil je weten op welke punten je de klas nog (meer)taliger kunt maken? Bekijk deze handige kijkwijzer, ontwikkeld door het Centrum voor Taal en Onderwijs in Leuven en reflecteer op je eigen lessen. Of gebruik de checklist om bij een collega te kijken en in gesprek te gaan over jullie ervaringen en mogelijke ontwikkelpunten.