Machteld Moonen


Machteld Moonen is curriculumontwikkelaar voor de moderne vreemde talen in het primair onderwijs. Enkele van haar expertise- en interessegebieden zijn Engels in het primair onderwijs, buurtaalonderwijs, meertaligheid, het ERK en de doorgaande leerlijn voor het vak Engels van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

De afgelopen jaren was Machteld werkzaam als docent Engels op de pabo van Hogeschool Saxion in Enschede. Daarvoor heeft ze gewerkt als docent, onderzoeker en lerarenopleider op het gebied van de moderne vreemde talen, met een focus op Engels en Spaans.

Machteld Moonen 270

Curriculumontwikkelaar moderne vreemde talen (MVT)

contactinformatie