Engels in het basisonderwijs : vakdossier


27 februari 2020
Dit vakdossier bevat een beschrijving van de stand van zaken van Engels in het basisonderwijs (Eibo).Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de beleidsontwikkelingen en gaat in op de verschillende generaties kerndoelen. In hoofdstuk 2 wordt de lespraktijk beschreven. Wanneer starten scholen met Engels, hoeveel tijd wordt er wekelijks aan besteed, hoe wordt Engels gegeven, met welk materiaal en welke toetsen? Hoofdstuk 3 gaat in op de opleiding en toerusting van leerkrachten, zowel wat de didactische als de linguïstische vaardigheden betreft waarover huidige en toekomstige leerkrachten bij voorkeur zouden moeten beschikken.Hoofdstuk 4 belicht de tendens om eerder dan in groep 7 met Engels te starten en wat dit betekent, onder andere met het oog op doorstroming naar het voortgezet onderwijs.Hoofdstuk 5, ten slotte, plaatst de stand van zaken wat betreft Eibo in internationaal perspectief en doet enkele aanbevelingen om de kwaliteit van de praktijk van Eibo te verbeteren.

auteur SLO: Annette Thijs, Bas Trimbos, Dirk Tuin
auteur extern: Bodde, M., Graaff, R. de
jaar van uitgave: 2011

Thijs, A., Trimbos, B., Tuin, D., Bodde, M., & De Graaff, R. (2011). Engels in het basisonderwijs: Vakdossier. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Vak

Vakspecifiek thema

Type publicatie