Global Scale of English

25 juli 2023

Voor basisschoolleerlingen geschikt referentiekader

In het verleden zijn meer dan eens kanttekeningen geplaatst bij de geschiktheid van het ERK als model voor jonge leerders. Ook in Taalprofielen 2015 zou bij de uitwerking van het ERK voor de Nederlandse situatie te weinig rekening gehouden zijn met young learners. Hierin staan concrete can do-statements. Dat zijn kernachtige uitspraken over wat iemand kan doen in een vreemde taal. Deze uitspraken zijn in een zodanige volgorde geplaatst dat ze per vaardigheid de ontwikkeling laten zien van een zeer elementaire tot een vergevorderde taalvaardigheid. Bij elke uitspraak staan ter illustratie voorbeelden die passen bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ze zijn minder geschikt voor startende leerlingen in het basisonderwijs. Met de komst van de Companion Volume komt hier wel verandering in. Hierin vind je voor jonge kinderen een overzicht van can-do statements. Ze zijn samengesteld uit bestaande taalportfolio's van verschillende landen en over twee groepen verdeeld, van 7-10 jaar en 11-15 jaar.

Wat is dan de Global Scale of English?

Vanwege het gemis aan voorbeelden voor jonge taalleerders heeft Pearson in 2014 de Global Scale of English (GSE) - Learning Objectives for Young learners geïntroduceerd. Het is volgens eigen zeggen de eerste wereldwijde Engelse taalstandaard. De GSE is het resultaat van uitgebreid, academisch onderzoek waarbij meer dan 6.000 leraren uit 50 landen betrokken waren. Op basis van de meetvaardigheid op een schaal van 10 tot 90 werd de GSE ontwikkeld als reactie op de tekortkomingen van bestaande schalen. Het onderzoek is empirisch gevalideerd. De GSE is bedoeld voor volwassenen die algemeen Engels, academisch Engels en professioneel Engels leren, én voor jonge leerlingen.

Relatie met ERK

De GSE bouwt voort op het door de Raad van Europa in 2001 ontwikkelde ERK. Terwijl het ERK zes niveaus van taalbeheersing onderscheidt, van beginner tot near-native, gebruikt de GSE een gestandaardiseerde, gekalibreerde, fijnmazige schaal van 10 tot 90. Voor elk van de onderscheiden vaardigheden wordt op een schaal van 10 tot 90 aangeduid hoe de GSE-kalibratie zich verhoudt tot de zes niveaus van het ERK. Voor luistervaardigheid bijvoorbeeld komt de beheersing van de GSE can do-statements 22 t/m 28 overeen met ERK-niveau A1. Voor lezen staat de GSE-range 30 t/m 35 gelijk aan A2 en 26 t/m 42 gelijk aan A2+. (zie kader). Enerzijds maakt een schaal als deze het mogelijk progressie in het leerproces accuraat en gemakkelijk te meten, anderzijds helpt deze indeling ook om de leerder bewust(er) te maken van zijn vorderingen, wat zijn motivatie ten goede komt.

Speciaal voor basisonderwijs

De GSE biedt meer leerdoelen dan het ERK en breidt het aantal statements nog steeds uit. Zo zijn 490 nieuwe 'can do'-statements toegevoegd, speciaal om leerlingen in de leeftijd van 6-14 te ondersteunen tijdens hun proces van taalverwerving. De statements zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband van honderden leraren uit meer dan 45 landen. De GSE wil leerlingen voorzien van een antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe goed is mijn Engels?
  • Ben ik aan het vorderen?
  • Wat moet ik nu doen?

Het GSE bestaat uit vier delen:

  • De Global Scale of English.
  • De GSE-leerdoelen, die duidelijk en precies omschrijven wat van een leerling op een bepaald niveau kan worden verwacht.
  • Cursusmaterialen afgestemd op de Global Scale of English.
  • Assessment tools die zijn ontworpen om de vaardigheden (lezen, schrijven, spreken en luisteren) van een leerling te waarderen.

toon meer

Sector

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema