Aan de slag met Kompas bewegingsonderwijs

7 augustus 2020

Met deze digitale tool, die verwijst naar het basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, kunnen vaksecties hun programma bewegingsonderwijs vastleggen.

De Excel-tool Kompas bewegingsonderwijs bestaat uit zes tabbladen: Themaplannen, Periodeplan, Kernactiviteiten BD (basisdocument), Verwante activiteiten SV (schoolvoorbeelden), Tussendoelen, Leerlijnen + Kernactiviteiten. De thema's in het tabblad Themaplannen zijn gelinkt naar het tabblad Tussendoelen met beschrijvingen van de deelnameniveaus zorg (Z), basis (B), vervolg (V) en gevorderd (G) van leerlingen. Het basisdocument onderbouw vo gaat uit van een verdeling van 10%, 40%, 30% en 20%.

Start

Open twee Excel-vensters op het scherm en doorloop de onderstaande stappen.

Stap 1: Thematijdsverdeling

Maak een thematijdsverdeling in het tabblad Themaplannen. Vergelijk de tijdsverdeling over de domeinen van de school met het advies van het Basisdocument Bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Stap 2: Themaplanning

Kopieer uit de tabbladen Kernactiviteiten BD en Verwante activiteiten SV per thema de kernactiviteiten over de leerjaren. Of benoem eigen kernactiviteiten. Voeg eventueel over de kernactiviteit een opmerking toe.

Verwijs in kolommen 1e en 2e druk naar het paginanummer van kernactiviteiten in het basisdocument. Zet eventueel in kolom d een kruisje wanneer van de betreffende kernactiviteit een rubric met deelnameniveaus staat in het basisdocument.

Stap 3: Periodeplanning

In het tabblad Periodeplan staan de themaplannen over de periodes van een leerjaar. Door de thema's per periode en rij gelijk te houden, blijft de doorlopende leerlijn over de leerjaren zichtbaar. In het Periodeplan kunnen dan de kolommen met leerlijnen/thema's in leerjaar 2 en hoger worden verwijderd.

Kopieer uit het tabblad Themaplannen de leerlijnen/thema’s, de tijd/lesuren in kolom x en de kernactiviteiten naar de periodes van het leerjaar. Controleer of de lestijd past in een bepaalde periode.

toon meer

Sector

Vakspecifiek thema