Planning in bewegingsonderwijs

7 augustus 2020

Planning is een van de kernactiviteiten van docenten en vaksecties LO. SLO heeft daarvoor diverse basisdocumenten en digitale programma's ontwikkeld. Planning is een belangrijk onderdeel van een vakwerkplan. Een goed doordachte planning zorgt er voor dat alle leerlijnen en kernactiviteiten evenwichtig aan bod komen en dat docenten kunnen inspelen op de verschillende deelnameniveaus van de leerlingen.

Kompas Bewegingsonderwijs

Kompas bewegingsonderwijs is een planningstool voor bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs. 
Met deze digitale tool kunnen vaksecties hun programma bewegingsonderwijs vastleggen.

Leerlijnen landelijke kaders

SLO heeft overzichten gemaakt voor havo/vwo en vmbo waarop per vak en per leergebied te zien is, welke doorlopende lijn er is vanuit de kerndoelen in het primair onderwijs, via onderbouw naar de examenprogramma’s in de bovenbouw. 
Scholen kunnen deze overzichten gebruiken bij het vormgeven van een doorlopende leerlijn voor het eigen vak of voor het leergebied. SLO noemt deze overzichten 'leerlijnen landelijke kaders'.

contactpersoon

Berend Brouwer