Toetsen en volgen

5 december 2023

Meer aandacht voor formatief evalueren

In het bewegingsonderwijs wordt op allerlei manieren getoetst en gevolgd. De discussie over wel of geen cijfers geven is al heel lang gaande, maar de laatste jaren is er echt iets aan het kantelen ten gunste van formatief (of ontwikkelingsgericht) evalueren. SLO werkt al een aantal jaren aan een project rondom formatief evalueren als een krachtig middel om de kwaliteit van je lessen te versterken. Kenmerken zijn een systematische aanpak en een wetenschappelijke basis.

Digitale volg- en testinstrumenten

Ook zien we steeds vaker dat leerkrachten de ontwikkeling van hun leerlingen vooral volgen met het oog op het kiezen van de beste vervolgaanpak, in plaats van dat ze hun leerlingen beoordelen voor een cijfer. En voor dat volgen komen er steeds meer digitale systemen of hulpmiddelen beschikbaar. Een aantal daarvan is verzameld op de website www.lerenbewegenmeten.nl. De volgsystemen en testen in deze kennisbank hebben uiteenlopende doelen en bereiken. De keuzewijzer kan je helpen bij het kiezen van het best passende volgsysteem. Niet alle geselecteerde systemen zijn bruikbaar voor bewegingsonderwijs. Kijk dus goed in hoeverre elk systeem gekoppeld kan worden aan de leerlijnen voor bewegingsonderwijs en wat jou het best past.

Volgen om te plannen

De inzichten die je krijgt uit het gebruik van en volgsystematiek gebruik je om je leerlingen optimaal te kunnen ondersteunen in hun leerproces. En je kunt de resultaten van het volgen ook gebruiken bij het maken en uitwerken van je vakwerkplan. Op de pagina Planning in het bewegingsonderwijs vind je daar meer informatie over.

contactpersoon

Jacob Nienhuis 270