Curriculummonitor 2014: verkenning van de curriculumpraktijk in primair en voortgezet onderwijs


17 december 2018
De Curriculummonitor wil een breed beeld geven van de stand van zaken en de knelpunten rond het curriculum zoals ervaren in de onderwijspraktijk (meso- en microniveau) in de context van landelijk onderwijsbeleid (macroniveau). Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld in hoeverre schoolleiders en leraren houvast én ruimte ervaren om op basis van de landelijke leerplankaders en (voorbeeld)uitwerkingen vorm te geven aan het uitgevoerde curriculum. Met deze Curriculummonitor wordt een eerste stap gezet om systematisch informatie te verzamelen betreffende het uitgevoerde curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. De focus is niet vakspecifiek, maar vakoverstijgend, gericht op actuele inhoudelijke thema's. Waar dat relevant is, worden wel voorbeeldmatig verschillen tussen vakken weergegeven. De thema's worden in de inleiding bij elk hoofdstuk kort toegelicht. Het is de bedoeling de Curriculummonitor elke twee jaar af te nemen om ontwikkelingen in beeld te kunnen brengen en beleidskeuzes te voeden.

auteur SLO: Annette Koopmans, Chantal Blockhuis, Elvira Folmer, Marieke ten Voorde
jaar van uitgave: 2014

Koopmans-van Noorel, A., Blockhuis, C., Folmer, E., & Voorde, M. ten. (2014). Curriculummonitor 2014: verkenning van de curriculumpraktijk in primair en voortgezet onderwijs. Enschede: SLO.