Zelfregulatie in de gymles

13 september 2021

SLO heeft voor bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs een zelfregulatie-vragenlijst voor leerlingen ontwikkeld.

De vragenlijst geeft inzicht in de mate van zelfregulatie tijdens de gymles en kan gebruikt worden als hulpmiddel om dit gedrag in de gymles te bevorderen. Je kan hieronder de vragenlijst en het invoerschema downloaden. Als leerlingen gebruik maken van de vragenlijst in Excel, krijgen zij direct inzicht in de mate waarin of de manier waarop ze zelfregulatie inzetten. Je kan deze gegevens overnemen in het invoerschema.