Sportieve leerarrangementen in bovenbouw vmbo bb/kb

16 augustus 2021

​​​De nieuwe beroepsgerichte examenstructuur biedt verschillende mogelijkheden om tegemoet te komen aan sportieve leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Het profielvak Zorg en welzijn met als leidend principe 'het werken met en voor mensen' sluit het best aan bij de beroepspraktijk van sport en bewegen. Daarnaast zijn er beroepsgerichte keuzevakken die aansluiten bij het uitstroomgebied sport en bewegen.

Ter inspiratie van coördinatoren en docenten LO heeft SLO de handreiking Sportieve leerlingen in de bovenbouw vmbo-bb/kb ontwikkeld. Deze biedt drie voorbeelden van leerarrangementen: een maximale, gemengde en minimale beweeg- en sportvariant.

Hier vind je de handreiking en twee bijbehorende artikelen.