Rekenen/wiskunde - Meten en meetkunde - kerndoel 32


De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

Toelichting en verantwoording

meten en meetkunde Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • oriënteren en plaatsbepalen in de bekende eigen omgeving
 • beschrijven van routes
 • construeren met blokken, papier en ander constructiemateriaal
 • onderzoeken van en opereren met vormen en figuren (bijv. vouwen), schaduwen, spiegels, patronen
 • verkennen en onderzoeken van meetkundige basisvormen (cirkel, vierkant, driehoek) en hun eigenschappen
 • en het ontwikkelen van taal bij bovenstaande
Inhoud voor: groep 3 en 4

als in groep 1/2 +

 • oriënteren en plaatsbepalen in een voor de kinderen bekende omgeving en representaties daarvan als via maquettes en eenvoudige plattegronden
 • beschrijven van routes en verbinding leggen met het vervoer
 • constructie van blokkenbouwsels op basis van voorbeelden en beschrijvingen (mondeling, via foto's en plattegronden)
 • ontdekken en voortzetten van patronen
 • (na)leggen van mozaïekfiguren en daarbij experimenteren met vormen en symmetrie
 • spiegelen en onderzoeken van symmetrieassen
 • eigenschappen van meetkundige figuren (vierkant, kubus) onderzoeken
 • onderzoeken van vervormen en gelijkvormigheid
 • experimenteren met licht en schaduw
 • en het ontwikkelen van taal bij bovenstaande. De nadruk ligt op 'onderzoeken', 'voorspellen', 'experimenteren', 'verklaren' en 'redeneren'
Inhoud voor: groep 5 en 6

als in groep 3/4 +

 • oriënteren en plaatsbepalen in het platte vlak en in de ruimte op maquettes, plattegronden en eenvoudige kaarten
 • routes met het openbaar vervoer, wegennet op de landkaart
 • lengten en afstanden bepalen met behulp van een gegeven schaallijn
 • onderzoeken van de kubus (eigenschappen, bouwplaten)
 • maken van bouwplaten
 • symmetrieassen tekenen
 • vergroten en verkleinen van tekeningen en het verband met verhoudingen onderzoeken
 • en het ontwikkelen van taal bij bovenstaande. De nadruk ligt op 'onderzoeken', 'voorspellen', 'experimenteren', 'verklaren' en 'redeneren'
Inhoud voor: groep 7 en 8

als in groep 5/6 +

 • afstanden bepalen met behulp van schaallijn en schaal
 • tekenen van uitslagen voor een bouwsel (mandje, doos, piramide, kegel, driezijdig prisma, dobbelsteen) en vervolgens construeren
 • onderzoekjes naar ons zonnestelsel, het draaien van de aarde om de eigen as én om de zon, en de verschijnselen dag en nacht
 • het onderzoeken van vormen en hun eigenschappen
 • experimenteren, voorspellen en redeneren rond het thema licht en schaduw (veraf, dichtbij, stand van zon/lamp)
 • vergroten/verkleinen van twee- en driedimensionale vormen en nadenken over het verband met verhoudingen (lengte, oppervlakte, inhoud)
 • experimenteren met en redeneren bij viseerlijnen (wat is zichtbaar vanaf bepaalde standpunten)
 • en het ontwikkelen van taal daarbij. De nadruk ligt op 'onderzoeken', 'voorspellen', 'experimenteren', 'verklaren' en 'redeneren'