Rekenen/wiskunde - Wiskundig inzicht en handelen - kerndoel 25 - Groep 7 en 8 - Doorkijkje


De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.


Groep 7 en 8


Doorkijkje

Spaarsystemen in winkels

Nederlanders sparen massaal zegeltjes, punten en dergelijke.

Juffrouw Rita vraagt enkele (begaafde) kinderen uit groep 7 en 8 in een extra verrijkingsactiviteit zoveel mogelijk voorbeelden daarvan mee naar school te brengen. Al gauw liggen er allerhande spaarkaarten, klantenkaarten en prijs- en cadeaulijsten.
Daarmee gaan de kinderen aan de slag om uit te rekenen hoeveel korting een klant krijgt die meedoet door vragen te beantwoorden als: "Is het ene benzinemerk voordeliger dan het andere?" of "Is de ene supermarkt royaler dan de andere?" Ook mogen ze schatten hoe lang het duurt voordat een klant een cadeau uit de lijst zonder bijbetalen kan krijgen.
In een eindpresentatie wordt van de kinderen verwacht dat ze niet alleen een heldere berekening laten zien, maar ook een onderbouwde mening geven over zulke spaarsystemen en/of hun voorkeur voor een daarvan.

De kinderen weten hoe ze zoiets moeten aanpakken. Eerst bekijken ze de verschillende spaarkaarten. Ze weten ook dat het er op aankomt om de situatie duidelijk weer te geven. Maar waar gaat het in dit geval om? Hoeveel je krijgt voor een volle kaart? Soms moet je voor de zegels betalen. Soms niet.
De kinderen besluiten verschil te maken tussen spaarsystemen waar je zelf voor moet betalen, en spaarsystemen waarvoor je geld of gratis dingen krijgt als je de zegels die je bij de kassa krijgt op een kaart weer inlevert. Dat laatste is een soort korting. Het eerste een soort rente. Korting en rente, daar weten de kinderen wel raad mee. Verhoudingstabellen en stroken kun je goed gebruiken om weer te geven hoe het zit. Maar toch: Wat is de korting als je nu een winkel hebt, waar je per betaalde 5 euro, een zegel krijgt en dan weer voor 100 zegels € 10 terug krijgt. En hoe voordelig is het echt als je met spaarzegels korting krijgt op producten die je in andere winkels toch nog goedkoper kunt krijgen? En heb je ze echt nodig of laat je je verleiden tot dingen kopen waar je eerder niet over nadacht? Er is veel onderzoek en gesprek nodig om de verschillende rekenaspecten, maar ook emotionele en maatschappelijke aspecten helder te krijgen. Niet het rekenen zelf is moeilijk, maar het begrijpen wat er precies aan de hand is.

In de presentatie aan de klas gaat het vooral over de soorten spaarsystemen, en wat het principe ervan is. De presentatie moet zo zijn, dat alle kinderen er in de klas wat van kunnen leren, dat betekent dat het groepje kinderen extra moet nadenken over de onderbouwing van hun verhaal, over redeneringen en over de manier waarop ze bij de kennis van de klas kunnen aansluiten. De activiteit levert ook op dat alle kinderen zich ervan bewust worden, dat het niet zondermeer altijd handig is om met elke actie mee te doen, ook al lijken ze allemaal alleen maar voordelen op te leveren.