Oriëntatie op jezelf en de wereld - Ruimte - kerndoel 49 - Groep 5 en 6 - Doorkijkje


De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.


Groep 5 en 6


Doorkijkjes

De temperatuurverdeling in Europa

De klas is in de maand mei aan het werk met de temperatuurverdeling in Europa. Ze hebben een kaart van Europa voor zich en een tabel uit de krant met de temperaturen van 32 (hoofd)steden. Ze geven die steden aan op de kaart en zetten de temperatuur erbij. Al die temperaturen geven ze nu een kleurtje:

 • geel voor temperaturen hoger dan 20° C;
 • groen voor temperaturen van 16°-20° C;
 • rood voor temperaturen van 15° C en lager.

Over het beeld dat zo ontstaat voert de leraar een klassengesprek in het perspectief van de verschillen tussen zeeklimaat, landklimaat en Middellandse zeeklimaat. Ze daagt de kinderen uit om (temperatuur) lijnen (=isothermen) te tekenen tussen de verschillende kleuren.

Bergen in Nederland

Op het bord staan de namen van een aantal 'bergen' in Nederland: Tankenberg, Lemelerberg, Woldberg, Torenberg, Zijpenberg, Kuiperberg, Holterberg, Galgenberg, Braamberg, Haarlerberg.

De kinderen zijn bezig om op een lege kaart van Nederland de gebieden in te tekenen die 50-100 meter boven de zeespiegel liggen. Ze 'spieken' daarvoor op de reliëf-/hoogtekaart van Nederland.

Met behulp van de (topografische) overzichtskaart van Nederland zoeken ze die 'bergen' op, geven de ligging ervan aan op de lege kaart en zetten de namen erbij.

 • Wat is de hoogste 'berg' van Nederland?
 • Waar in Nederland is die te vinden?

Toelichting: Mental map

De kaart die mensen in hun hoofd hebben van hun eigen omgeving, van Nederland, Europa en de wereld. Bijvoorbeeld de mental map van Nederland: uit je hoofd een beschrijving kunnen geven van:

 • waar de provincies liggen;
 • welke belangrijke steden je (successievelijk) passeert als je met de trein van Groningen naar den Haag rijdt;
 • welke provincies grenzen aan Duitsland en aan België;
 • waar de meeste droogmakerijen voorkomen;
 • waar je de meeste kans hebt op gebieden met reliëf;
 • welke borden je moet volgen als je vanuit Utrecht met de auto naar Meppel moet;
 • enzovoort.