Oriëntatie op jezelf en de wereld - Ruimte - kerndoel 49 - Groep 3 en 4 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.


Groep 3 en 4


Wat doet de leraar?

 • De leraar legt contact met een school in, respectievelijk, IJmuiden of Enschede.
 • Zij zorgt ervoor dat er meetinstrumenten beschikbaar zijn (thermometer, regenmeter, windmeter).
 • Zij zorgt voor identieke registratieformulieren in Enschede en IJmuiden.
 • Zij laat kinderen de registratieformulieren vergelijken en daar conclusies uit trekken.
 • De leraar daagt de kinderen uit naar verklaringen te zoeken.
 • Zij zorgt ervoor dat er informatie beschikbaar is over de vier seizoenen in Nederland met betrekking tot het weer.

Toelichting: Mental map

De kaart die mensen in hun hoofd hebben van hun eigen omgeving, van Nederland, Europa en de wereld. Bijvoorbeeld de mental map van Nederland: uit je hoofd een beschrijving kunnen geven van:

 • waar de provincies liggen;
 • welke belangrijke steden je (successievelijk) passeert als je met de trein van Groningen naar den Haag rijdt;
 • welke provincies grenzen aan Duitsland en aan België;
 • waar de meeste droogmakerijen voorkomen;
 • waar je de meeste kans hebt op gebieden met reliëf;
 • welke borden je moet volgen als je vanuit Utrecht met de auto naar Meppel moet;
 • enzovoort.