Oriëntatie op jezelf en de wereld - Ruimte - kerndoel 49 - Groep 3 en 4 - Doorkijkje


De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.


Groep 3 en 4


Doorkijkje

Het weerbericht

Juffrouw Mieke heeft acht weerberichten (gekopieerd uit kranten of afgedrukt van internet). Twee uit de winter, twee uit de zomer, twee uit de lente en twee uit de herfst. Ieder groepje van vier kinderen krijgt een bericht. De kinderen moeten uit het weerbericht dat ze krijgen, zien te achterhalen wat de temperatuur was op die dag, of het regende (en hoeveel) en of er veel wind stond.

Op het bord heeft Mieke een schema getekend waarin de acht data (van de weerberichten) staan. Achter elke datum staan drie hokjes waarin ze de temperatuur, de neerslag en de wind kan invullen. Als de hokjes achter elke datum zijn ingevuld, vertellen de kinderen met eigen woorden welke conclusies je daaraan kunt verbinden over het weer in de vier seizoenen.


Toelichting: Mental map

De kaart die mensen in hun hoofd hebben van hun eigen omgeving, van Nederland, Europa en de wereld. Bijvoorbeeld de mental map van Nederland: uit je hoofd een beschrijving kunnen geven van:

  • waar de provincies liggen;
  • welke belangrijke steden je (successievelijk) passeert als je met de trein van Groningen naar den Haag rijdt;
  • welke provincies grenzen aan Duitsland en aan België;
  • waar de meeste droogmakerijen voorkomen;
  • waar je de meeste kans hebt op gebieden met reliëf;
  • welke borden je moet volgen als je vanuit Utrecht met de auto naar Meppel moet;
  • enzovoort.