Oriëntatie op jezelf en de wereld - Ruimte - kerndoel 48 - Groep 3 en 4 - Wat doet de leraar


Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.


Groep 3 en 4


Wat doet de leraar?

  • De leraar laat de kinderen nadenken over de volgende vragen:
    • wat is het kenmerkende van de zee?
    • wat is het kenmerkende van een rivier?
    • waarin verschillen kanalen en meren van zee en rivier?
    • hoe ontstaan een kanaal en een meer?