Oriëntatie op jezelf en de wereld - Ruimte - kerndoel 48


Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

Toelichting en verantwoording

water in nederland Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • zee, strand en duinen
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

 • rivieren, kanalen en meren
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • verdediging tegen het buitenwater (de zee)
  • terpen
  • duinen
  • dijken (Westfriese Omringdijk, Zuiderzeewerken en Deltaplan)
 • bemalen van laaggelegen land
  • molen(gang)/ gemaal
  • boezemgebied
  • veenpolders
  • droogmakerijen
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • verdediging tegen het binnenwater
  • rivieren
  • dijken
  • dynamisch rivierbeheer (de rivier moet weer ruimte krijgen)
  • polders aanwijzen die bij extreem hoge afvoer water gaan bergen
 • de (3891) polders in Nederland als een vorm van 'landmaken'
  • terpenlandschap
  • ontginningen van het veen, veenpolders (het 'oude land') en veenafgravingen (Utrechts plassengebied, Groningse en Drentse veenkoloniën)
  • aandijkingen van opslibbend land
  • waddenkustbuitendijkse schorren in Zeeland
  • droogmakerijen (Beemster, Haarlemmermeer, Zuiderzeepolders)