Oriëntatie op jezelf en de wereld - Ruimte - kerndoel 48 - Groep 3 en 4 - Wat doen de kinderen


Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.


Groep 3 en 4


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen verwoorden de begrippen zee, rivier, kanaal en meer.
  • Ze vergelijken en kunnen uitleggen wat de verschillen en overeenkomsten zijn.