Oriëntatie op jezelf en de wereld - Ruimte - kerndoel 48 - Groep 5 en 6 - Wat doen de kinderen


Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.


Groep 5 en 6


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen bespreken hoe mensen in Noord-Holland in 1300 beschermd werden tegen het water van de zee.
  • Ze oriënteren zich op wat in die tijd buitenwater was en wat binnenwater.
  • Ze wijzen bestaande dijken aan op een kaart van nu en uit 1300.
  • Ze denken na over verschillen tussen toen en nu met betrekking tot de verdediging tegen de zee.
  • Ze bespreken hun overwegingen aan elkaar.