Oriëntatie op jezelf en de wereld - Ruimte - kerndoel 48 - Groep 1 en 2 - Wat doen de kinderen


Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.


Groep 1 en 2


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen nemen waar en beschrijven hoe de zee eruit ziet.
  • Ze praten met elkaar over duinen en maken daar een tekening van.
  • Ze maken meeuwen en hangen die op.