Oriëntatie op jezelf en de wereld - Ruimte - kerndoel 48 - Groep 7 en 8 - Wat doen de kinderen


Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.


Groep 7 en 8


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen leren over de tweevoudige strijd tegen het water: dat van de zee en het regen-/rivierwater.
  • Ze denken na over mogelijkheden je te beschermen tegen het regen-/rivierwater.
  • Ze discussiëren over oplossingen, gericht op een grotere waterberging: uiterwaarden afgraven en dijken van bepaalde polders doorsteken.
  • Ze vormen zich, in het laatste geval, een mening over de 'nieuwe natuur' die daardoor ontstaat.