Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 43 - Groep 5 en 6 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.


Groep 5 en 6


Wat doet de leraar?

Bij Weer:

 • De leraar houdt klassengesprekken over weerberichten en probeert zo duidelijk te maken wat de inhoud betekent.
 • Zij laat kinderen ontwerpen van weermeetinstrumenten tekenen. Ze begeleidt de presentaties van de kinderen over hun ontwerp en zorgt voor materiaal om ze te bouwen.
 • Zij bespreekt de gemaakte weermeetinstrumenten en begeleidt de kinderen bij het uitvoeren van weermetingen.
 • Zij maakt een wolkenkaart met duidelijke plaatjes van verschillende typen wolken.
 • Zij maakt samen met de kinderen een werkblad met een tabel waarin de ze de waarnemingen kunnen opschrijven die ze doen als ze het weer 'meten'.
 • Zij herhaalt elk seizoen de weermetingen.
 • Zij zorgt dat aan het eind van het jaar alle kinderen een weerbeeld hebben per seizoen.

Bij Klimaat:

 • De leraar introduceert vanaf internet de temperatuur en neerslaggegevens van vijf steden: Rome, Parijs, Amsterdam, Moskou en Oslo.
 • Zij praat naar aanleiding van deze gegevens over de Europese klimaten, zeeklimaat, landklimaat en Middellandse zeeklimaat (m.b.v. de klimaatkaart van Europa uit de atlas) en deelt een kaartje uit van Europa met de oorspronkelijke plantengroei.
 • Zij vraagt de kinderen wat ze opvalt aan de volgende zaken:
  • Waar komt naaldwoud voor?
  • Waar toendra?
  • Waar altijd groene mediterrane vegetatie?
  • Wat valt je op aan de Palmgrens?
  • Tot waar kunnen wijndruiven worden verbouwd?
  • Waar loopt de graangrens en wat wil dat zeggen?

Toelichting: Landschap

Alles om ons heen is landschap. Een veel gehanteerde tweedeling is:

Natuurlandschap:
een landschap dat (vooral) gevormd is door processen in de natuur, bijvoorbeeld een rivierenlandschap, een hooggebergtelandschap. Het enige (nog echte, zegt men), natuurlandschap in Nederland is het waddenlandschap.

Cultuurlandschap:
een landschap dat gevormd is door ingrijpen van de mens, bijvoorbeeld een stads-/dorpslandschap, een droogmakerij/IJsselmeerpolder, ingedijkt land, enzovoort.

Eigenlijk is er in Nederland altijd sprake van een combinatie van beiden, bijvoorbeeld een es- en brinkdorplandschap op een stuwwallenlandschap of een polder (landschap) op een veen- of zeekleilandschap.