Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 43 - Groep 5 en 6 - Doorkijkje


De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.


Groep 5 en 6


Doorkijkjes

Het weerbericht

Juffrouw Raisa heeft uit elk seizoen twee weerberichten verzameld en gekopieerd.

Ieder groepje van vier kinderen krijgt een kopie. Ze moeten uit het weerbericht dat ze krijgen, zien te achterhalen wat de temperatuur was op die dag, of het regende (en hoeveel) en of er veel wind stond. Op het digitale schoolbord toont de juffrouw een schema met daarin de acht data (van de weerberichten). Achter elke datum zijn drie hokjes waarin om de beurt een kind de temperatuur, de neerslag en de wind invult.

Als de hokjes achter elke datum zijn ingevuld, vertellen de kinderen met eigen woorden welke conclusies je daaraan kunt verbinden over het weer in de vier seizoenen.

Klimaten in Europa

De klas is in de maand mei aan het werk met de temperatuurverdeling in Europa. Ze hebben een kaart van Europa voor zich en een tabel uit de krant met de temperaturen van 32 (hoofd)steden. Ze geven die steden aan op de kaart en zetten de temperatuur erbij. Al die temperaturen geven ze nu een kleurtje:

  • geel voor temperaturen hoger dan 20 °C;
  • groen voor temperaturen van 16 - 20 °C;
  • rood voor temperaturen van 15 °C en lager.

Over het beeld dat zo ontstaat voert de juffrouw een klassengesprek in het perspectief van de verschillen tussen zeeklimaat, landklimaat en Middellandse zeeklimaat. Ze daagt de kinderen uit om (temperatuur) lijnen (=isothermen) te tekenen tussen de verschillende kleuren.


Toelichting: Landschap

Alles om ons heen is landschap. Een veel gehanteerde tweedeling is:

Natuurlandschap:
een landschap dat (vooral) gevormd is door processen in de natuur, bijvoorbeeld een rivierenlandschap, een hooggebergtelandschap. Het enige (nog echte, zegt men), natuurlandschap in Nederland is het waddenlandschap.

Cultuurlandschap:
een landschap dat gevormd is door ingrijpen van de mens, bijvoorbeeld een stads-/dorpslandschap, een droogmakerij/IJsselmeerpolder, ingedijkt land, enzovoort.

Eigenlijk is er in Nederland altijd sprake van een combinatie van beiden, bijvoorbeeld een es- en brinkdorplandschap op een stuwwallenlandschap of een polder (landschap) op een veen- of zeekleilandschap.