Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 43


De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.

Toelichting en verantwoording

weer Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • veranderingen in het dagelijkse weer:
  wind, regen, zon, wolken, hagel, mist, sneeuw, temperatuur
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

 • meten:
  windrichting, temperatuur, hoeveelheid regen en mate van bewolking
 • soorten neerslag: regen, hagel, sneeuw
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • weerbeeld per seizoen met:
  windrichting, windkracht, hoeveelheid neerslag, bewolking, temperatuur
 • soorten wolken: veegwolk, golfwolk, schaapjeswolk, cumulus
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • verband tussen weer en seizoen:
  temperatuur, wind en neerslag
 • verband tussen zonnestand en temperatuur (seizoen)

klimaat Van toepassing voor: groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 3 en 4
 • verschillen in de ruimte;
  bijvoorbeeld het verschil tussen het weer in een plaats aan zee en een plaats in het binnenland (bijvoorbeeld IJmuiden en Enschede)
 • verschillen in de tijd; weersveranderingen per seizoe
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • zee-, land- en subtropisch klimaat in Europa:
  temperatuur en neerslag
 • verschillen in de aanwezige flora en fauna in de verschillende klimaatzones
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • poolklimaat
 • tropisch klimaat
 • woestijnklimaat
 • hooggebergteklimaat
  • kenmerken (temperatuur en neerslag)
  • spreiding in de wereld
  • gevolgen voor mens, dier, plant en landschap

Toelichting: Landschap

Alles om ons heen is landschap. Een veel gehanteerde tweedeling is:

Natuurlandschap:
een landschap dat (vooral) gevormd is door processen in de natuur, bijvoorbeeld een rivierenlandschap, een hooggebergtelandschap. Het enige (nog echte, zegt men), natuurlandschap in Nederland is het waddenlandschap.

Cultuurlandschap:
een landschap dat gevormd is door ingrijpen van de mens, bijvoorbeeld een stads-/dorpslandschap, een droogmakerij/IJsselmeerpolder, ingedijkt land, enzovoort.

Eigenlijk is er in Nederland altijd sprake van een combinatie van beiden, bijvoorbeeld een es- en brinkdorplandschap op een stuwwallenlandschap of een polder (landschap) op een veen- of zeekleilandschap.