Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 43 - Groep 5 en 6 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.


Groep 5 en 6


Wat doen de kinderen?

Bij Weer:

 • De kinderen verzamelen een week de weerberichten uit de krant en praten vervolgens in een kringgesprek over de betekenis van wat er staat.
 • Ze denken na over hoe het weer gemeten wordt.
 • Ze leren de windrichting, de windsnelheid (-kracht), de soort neerslag en de hoeveelheid neerslag bepalen met zelfgemaakte instrumenten.
 • Ze meten de temperatuur buiten gedurende een week iedere dag en leren hoe ze dat uit moeten zetten en aflezen in een grafiek.
 • De kinderen tekenen buiten de wolkenlucht en zoeken daarna op een wolkenkaart op welke wolken het zijn (veegwolk, golfwolk, schaapjeswolk, cumulus).
 • Ze leren hoe wolken ontstaan door condensatie van waterdamp.
 • Ze stellen een weerbeeld samen per seizoen, met temperatuur, windrichting, windkracht, neerslag (soort en hoeveelheid) en wolken. Dat doen ze door regelmatig waarnemingen te doen en die onder te brengen in een tabel. Uit meerdere waarnemingen wordt het gemiddelde voor dat seizoen berekend.

Bij Klimaat:

 • De kinderen leren over temperatuur en neerslag in vijf Europese hoofdsteden.
 • Ze oriënteren zich op de Europese klimaten.
 • Ze oriënteren zich op klimaten in Europa.
 • Ze denken na over een aantal vragen met betrekking tot de klimaten van Europa, bijvoorbeeld: wat zijn de gevolgen van een klimaat op de plantengroei en het voorkomen van dieren?

Toelichting: Landschap

Alles om ons heen is landschap. Een veel gehanteerde tweedeling is:

Natuurlandschap:
een landschap dat (vooral) gevormd is door processen in de natuur, bijvoorbeeld een rivierenlandschap, een hooggebergtelandschap. Het enige (nog echte, zegt men), natuurlandschap in Nederland is het waddenlandschap.

Cultuurlandschap:
een landschap dat gevormd is door ingrijpen van de mens, bijvoorbeeld een stads-/dorpslandschap, een droogmakerij/IJsselmeerpolder, ingedijkt land, enzovoort.

Eigenlijk is er in Nederland altijd sprake van een combinatie van beiden, bijvoorbeeld een es- en brinkdorplandschap op een stuwwallenlandschap of een polder (landschap) op een veen- of zeekleilandschap.