Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 43 - Groep 7 en 8 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.


Groep 7 en 8


Wat doen de kinderen?

Bij Weer:

  • De kinderen stellen zelf weerberichten samen op verschillende momenten in het jaar.
  • Ze bekijken in verschillende seizoenen op zonnige dagen waar de zon staat en hoe lang de schaduwen zijn.
  • Ze leren dat het weer in de verschillende seizoenen anders is door de plaats van de aarde ten opzichte van de zon.

Bij Klimaat:

  • De kinderen leren over temperatuur en neerslag in een aantal (van noord naar zuid) steden van andere werelddelen (Azië of Afrika).
  • Ze oriënteren zich op een aantal, daarmee verwante, klimaten.
  • Ze kunnen uitleggen welke overgang van klimaten je ervaart als je bijvoorbeeld van Alicante in Spanje naar Kaapstad in Afrika reist.
  • Ze oriënteren zich op de betekenis van het klimaat voor het verbouwen op mondiale schaal van cultuurgewassen als fruit, groente, wijn, graan.

Toelichting: Landschap

Alles om ons heen is landschap. Een veel gehanteerde tweedeling is:

Natuurlandschap:
een landschap dat (vooral) gevormd is door processen in de natuur, bijvoorbeeld een rivierenlandschap, een hooggebergtelandschap. Het enige (nog echte, zegt men), natuurlandschap in Nederland is het waddenlandschap.

Cultuurlandschap:
een landschap dat gevormd is door ingrijpen van de mens, bijvoorbeeld een stads-/dorpslandschap, een droogmakerij/IJsselmeerpolder, ingedijkt land, enzovoort.

Eigenlijk is er in Nederland altijd sprake van een combinatie van beiden, bijvoorbeeld een es- en brinkdorplandschap op een stuwwallenlandschap of een polder (landschap) op een veen- of zeekleilandschap.