Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 39 - Groep 7 en 8 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.


Groep 7 en 8


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen schrijven hun beelden bij een tropisch regenwoud op.
  • Ze vergelijken dat met wat anderen in hun groep opschrijven.
  • Ze praten met elkaar welke verschillen en overeenkomsten er zijn in de beschrijvingen.
  • Ze zoeken informatie op relevante websites over tropische regenwouden.
  • Ze maken een digitaal verslag/werkstuk over (een aspect van) het onderwerp.

Toelichting: Landschap

Alles om ons heen is landschap. Een veel gehanteerde tweedeling is:

Natuurlandschap:
een landschap dat (vooral) gevormd is door processen in de natuur, bijvoorbeeld een rivierenlandschap, een hooggebergtelandschap. Het enige (nog echte, zegt men), natuurlandschap in Nederland is het waddenlandschap.

Cultuurlandschap:
een landschap dat gevormd is door ingrijpen van de mens, bijvoorbeeld een stads-/dorpslandschap, een droogmakerij/IJsselmeerpolder, ingedijkt land, enzovoort.

Eigenlijk is er in Nederland altijd sprake van een combinatie van beiden, bijvoorbeeld een es- en brinkdorplandschap op een stuwwallenlandschap of een polder (landschap) op een veen- of zeekleilandschap.