Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 39


De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Toelichting en verantwoording

milieubetekenissen Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • verwondering
 • schoonheid (natuur is mooi)
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2

Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4

Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6

ingrepen van de mens Van toepassing voor: groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 3 en 4
 • iets toevoegen: afval, stank, geluid, asfalt
 • iets onttrekken: bos (kappen), dieren (jagen, visserij)
 • ingrijpen met zorg
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • verstoring van evenwicht in Nederland:
 • mestoverschot
 • luchtvervuiling (door verkeer, fabrieken, intensieve veeteelt)
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • verstoring van het evenwicht in de wereld:
 • ontbossing in de tropen
 • broeikaseffect

keuzes maken Van toepassing voor: groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 3 en 4
 • bereidheid tot zorg
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • gevolgen van ingrepen (vanuit verschillende perspectieven bekeken)
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6

duurzame ontwikkeling Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 5 en 6
 • verantwoordelijk zijn voor de omgeving
 • rechtvaardigheid
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6

context Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • mogelijk onderwerp: Het bos/park in de eigen omgeving
Inhoud voor: groep 3 en 4
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • mogelijk onderwerp: Energieopwekking in Nederland en Europa
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • mogelijk onderwerp: Tropisch regenwoud in de wereld

Toelichting: Landschap

Alles om ons heen is landschap. Een veel gehanteerde tweedeling is:

Natuurlandschap:
een landschap dat (vooral) gevormd is door processen in de natuur, bijvoorbeeld een rivierenlandschap, een hooggebergtelandschap. Het enige (nog echte, zegt men), natuurlandschap in Nederland is het waddenlandschap.

Cultuurlandschap:
een landschap dat gevormd is door ingrijpen van de mens, bijvoorbeeld een stads-/dorpslandschap, een droogmakerij/IJsselmeerpolder, ingedijkt land, enzovoort.

Eigenlijk is er in Nederland altijd sprake van een combinatie van beiden, bijvoorbeeld een es- en brinkdorplandschap op een stuwwallenlandschap of een polder (landschap) op een veen- of zeekleilandschap.