Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 39 - Groep 3 en 4 - Doorkijkje


De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.


Groep 3 en 4


Doorkijkje

Verstedelijking van de omgeving

Juffrouw Mieke heeft de kinderen de opdracht gegeven foto's te verzamelen uit tijdschriften en kranten. Aan de ene kant moeten het plaatjes zijn die laten zien dat mensen iets toegevoegd hebben aan de omgeving (wegen, woningen, hekken in het bos, auto's). Aan de andere kant plaatjes waarop te zien is dat mensen iets uit de omgeving weggehaald hebben (bomen kappen, jagen, vissen, appels plukken, aardappels oogsten, gebouwen slopen, etc.). In de les hangt de juffrouw een groot vel papier op. Hierop komt een collage van de meegebrachte afbeeldingen. Midden op het vel staat een dikke verticale streep. Links van de streep komt alles waarop mensen iets hebben toegevoegd en rechts van de streep alles waar mensen iets hebben weggehaald.

Elk kind toont een afbeelding en vertelt wat er te zien is en waarom de ingreep waarschijnlijk is gedaan. Ook vertelt het kind wat hij er zelf van vindt vanuit de begrippen: betekenis (verwondering, nieuwsgierigheid) en zorg voor de omgeving.


Toelichting: Landschap

Alles om ons heen is landschap. Een veel gehanteerde tweedeling is:

Natuurlandschap:
een landschap dat (vooral) gevormd is door processen in de natuur, bijvoorbeeld een rivierenlandschap, een hooggebergtelandschap. Het enige (nog echte, zegt men), natuurlandschap in Nederland is het waddenlandschap.

Cultuurlandschap:
een landschap dat gevormd is door ingrijpen van de mens, bijvoorbeeld een stads-/dorpslandschap, een droogmakerij/IJsselmeerpolder, ingedijkt land, enzovoort.

Eigenlijk is er in Nederland altijd sprake van een combinatie van beiden, bijvoorbeeld een es- en brinkdorplandschap op een stuwwallenlandschap of een polder (landschap) op een veen- of zeekleilandschap.