Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 39 - Groep 1 en 2 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.


Groep 1 en 2


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen maken een boswandeling en gebruiken bewust hun zintuigen: ze kijken, ruiken, voelen en luisteren.
  • Ze denken na waarover ze zich het meest verwonderen.
  • Ze vertellen dat aan elkaar en geven daarvoor tevens argumenten.
  • Ze verzorgen de planten en voorwerpen in hun klas.

Toelichting: Landschap

Alles om ons heen is landschap. Een veel gehanteerde tweedeling is:

Natuurlandschap:
een landschap dat (vooral) gevormd is door processen in de natuur, bijvoorbeeld een rivierenlandschap, een hooggebergtelandschap. Het enige (nog echte, zegt men), natuurlandschap in Nederland is het waddenlandschap.

Cultuurlandschap:
een landschap dat gevormd is door ingrijpen van de mens, bijvoorbeeld een stads-/dorpslandschap, een droogmakerij/IJsselmeerpolder, ingedijkt land, enzovoort.

Eigenlijk is er in Nederland altijd sprake van een combinatie van beiden, bijvoorbeeld een es- en brinkdorplandschap op een stuwwallenlandschap of een polder (landschap) op een veen- of zeekleilandschap.