Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 37 - Groep 1 en 2 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.


Groep 1 en 2


Wat doet de leraar?

  • De leraar brengt verschillende situaties die te maken hebben met gezinsleven en vriendschap naar voren in een verhaal. Aan de hand van het verhaal wordt een kringgesprek gehouden.
  • Zij laat verschillende plaatjes zien over vriendschap. De kinderen moeten vertellen wat er gebeurd is.
  • Zij bedenkt rollenspelen waarin werkzaamheden thuis en de werkzaamheden van beroepen worden uitgebeeld.