Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 37


De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Toelichting en verantwoording

samenleven, waarden en normen Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • gezin en gezinsleven
 • soorten gezinnen
 • vriendschap: kenmerken en uitingen
 • bij een groepje horen
 • taken op school
 • taken thuis
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

 • familie
 • ruzie:
  • voorkomen
  • oorzaken
  • oplossen
 • taakverdeling in het gezin
 • aantal personen dat in een gezin werkt
 • loon naar werken
 • geld nodig voor ...
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • bevolkingssamenstelling van de eigen buurt op basis van gezins-samenstelling, leeftijd, religie, etnische groepen, beroepen
 • pesten in groepsverband
 • discriminatie
 • gezelligheid en de behoefte aan saamhorigheid
 • betaald en onbetaald werk
 • respect
 • verenigingsleven
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • etnische groepen in de samenleving
 • integratie en behoud van identiteit
 • vooroordelen, stereotypen en tolerantie
 • emancipatie
 • vrijheid van meningsuiting
 • gelijkwaardigheid van seksen
 • waarden en normen
 • beroepen en sekse
 • kans op werk, werkloosheid, uitkeringen en sociale voorzieningen