Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 37 - Groep 1 en 2 - Doorkijkje


De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.


Groep 1 en 2


Doorkijkje

Taken raden

Juf speelt een raadspel met de kinderen. Zij heeft allerlei voorwerpen verzameld die bij een bepaalde klassentaak behoren (of juist bij meerdere taken). Onder een doek in een kist liggen onder andere de volgende voorwerpen: een stoffer, borstel voor het bord, puntenslijper, krijt, gedroogd voedsel van dieren en een bloempotje met een plastic bloem.

De kinderen zitten in de kring en pakken om de beurt een voorwerp uit de kist. Dan vertellen ze bij welke taken de voorwerpen horen.

De juf vraagt daarna of ze thuis ook taken hebben. Welke zijn dat? En vind je dat leuk?