Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 37 - Groep 7 en 8 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.


Groep 7 en 8


Wat doen de kinderen?

 • De kinderen maken een thematische herkomstkaart van klasgenoten.
 • Ze bezoeken een asielzoekerscentrum/school (AZC).
 • Ze stellen interviewvragen op voor kinderen en leraren van een AZC-school.
 • Ze maken een verslag/reportage van het bezoek (schoolkrant).
 • De kinderen stellen een agenda op van belangrijke evenementen uit verschillende culturen (feesten, etc.).
 • Ze maken een ‘feest/cultuur' kalender.
 • Ze organiseren een ‘als je verder kijkt' quiz.
 • De kinderen bespreken hun toekomstperspectieven, met de mogelijkheden die de samenleving hen biedt:
  • tolerantie;
  • emancipatie;
  • vrijheid van meningsuiting;
  • waarden en normen;
  • gelijkwaardigheid van seksen.
 • Ze schetsen hun toekomst in een tekst t.b.v. een klassenschrift/ boek/collage.
 • De kinderen discussiëren/spreken in een kringgesprek over het belang van vrijwilligerswerk.
 • Ze discussiëren/spreken over werken, werkloos zijn en het recht op ‘een uitkering'.