Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 37 - Groep 5 en 6 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.


Groep 5 en 6


Wat doen de kinderen?

 • De kinderen maken een buurtinventarisatie in een wandcollage/grafiek.
  Ze gaan na hoeveel mannen, vrouwen en kinderen er wonen, wat hun leeftijden zijn en in welke plaats ze geboren zijn.
 • De kinderen bespreken in een klassengesprek door hen ervaren ongewenst gedrag c.q. pesten.
 • Ze vormen zich een mening over discriminatie.
 • Ze bedenken samen vragen, gebeurtenissen en situaties die te maken hebben met respect.
 • De kinderen stellen gezamenlijk klassenregels/gedragsregels voor de groep op.
 • Ze ontwerpen affiches waarop de klassenregels zijn verwerkt.
 • De kinderen denken na over het kenmerkende van een vereniging
  (speeltuin-, voetbal-, zang-, carnavalsvereniging).
 • Ze geven in dit verband een omschrijving van het begrip verenigingsleven (wat is het verschil met gezinsleven?).
 • De kinderen discussiëren/spreken in een kringgesprek waarom sommige werkzaamheden betaald worden of onbetaald zijn.