Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 36 - Groep 7 en 8 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.


Groep 7 en 8


Wat doet de leraar?

  • De leraar nodigt een wethouder uit in de klas.
  • Zij bereidt het gesprek met de wethouder voor.
  • Zij zorgt voor een aantal verkiezingsprogramma's.
  • Zij zorgt voor een goede klassikaal te gebruiken wereldkaart.
  • Zij zorgt voor informatiemateriaal over de E.U., de euro, etc.
  • Zij verzamelt materiaal over het koningshuis.