Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 36 - Groep 7 en 8 - Doorkijkje


De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.


Groep 7 en 8


Doorkijkje

Machteloos of macht?

In de groep gaat het over onderwerpen rond het thema ‘macht en machteloosheid'. In een klassengesprek stelt juffrouw Riki een aantal problemen op wereldschaal aan de orde. De kinderen praten over problemen met het milieu, de ontbossing, de opwarming van het aardoppervlak, de uitstoot van allerhande afvalstoffen, maar ook over oorlog en vrede en over natuurgeweld. Steeds is er de vraag: Wat kun je doen op wereldschaal en wat kun je doen in je directe omgeving?

Op een ander moment wordt er gesproken over problemen en ergernissen in de directe omgeving van de school of de woonwijk. De kinderen krijgen de opdracht om een top tien van belangrijkste problemen in de buurt van de school samen te stellen. Deze top tien lijst moet worden vormgegeven in een poster en worden voorzien van een slogan. De kinderen overleggen in groepjes over deze top tien (er zijn meerdere lijstjes mogelijk) en overleggen hoe zij deze lijst gaan vormgeven. In het tweede deel van de opdracht gaan ze een actie verzinnen om (enkele van) deze problemen onder de aandacht van klas- en schoolgenootjes te brengen.