Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 36 - Groep 5 en 6 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.


Groep 5 en 6


Wat doet de leraar?

  • De leraar nodigt een lokaal raadslid uit in de klas.
  • Zij bereidt het bezoek van het raadslid met de kinderen voor (vragen).
  • Zij verzamelt gemeentelijk voorlichtingsmateriaal (zowel op papier als relevante websites op het internet).
  • Zij richt in het lokaal een informatiestand in.